вторник, 26 март 2013 г.

тениска „Кинематограф„

първото публично прожектиране на кинематографски филм 1895 г.